Firmware

دانلود رام موبایل

فایل فلش محصولات پرستیژیو فایل فلش محصولات شیائومی فایل فلش محصولات ایسوس

اطلاعیه فروشگاه

درخواست فایل فلش(اس ام اس یا تلگرام): 09386945029

دانلود رام رسمی اندروید 5.1 لیگو Venture 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.1 لیگو Venture 1 دانلود رام رسمی اندروید 5.1 لیگو Venture 1     آموزش فلش گوشی های لیگو با نرم افزار فلش تولبعد از دانلود فایل ها را از زیپ خارج کنیدنرم افزار فلش تول را اجرا کنید و scatter-Loading را بزنیدفایل MT6753_Android_scatter.txt را از فایل های دانلود شده انتخاب کنیدتا وارد شدن کامل فایل ها منتظر بمانیداگر میخواهید فلش بزنید Download Only و اگر میخواهید ورژن اندروید را ارتقا دهید Firmware up ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود رام رسمی اندروید 5.1 لیگو Elite 4

دانلود رام رسمی اندروید 5.1 لیگو Elite 4 دانلود رام رسمی اندروید 5.1 لیگو Elite 4       آموزش فلش گوشی های لیگو با نرم افزار فلش تولبعد از دانلود فایل ها را از زیپ خارج کنیدنرم افزار فلش تول را اجرا کنید و scatter-Loading را بزنیدفایل MT6735M_Android_scatter.txt را از فایل های دانلود شده انتخاب کنیدتا وارد شدن کامل فایل ها منتظر بمانیداگر میخواهید فلش بزنید Download Only و اگر میخواهید ورژن اندروید را ارتقا دهید Firmw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود رام رسمی اندروید 5.1 لیگو Elite 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.1 لیگو Elite 1 دانلود رام رسمی اندروید 5.1 لیگو Elite 1       آموزش فلش گوشی های لیگو با نرم افزار فلش تولبعد از دانلود فایل ها را از زیپ خارج کنیدنرم افزار فلش تول را اجرا کنید و scatter-Loading را بزنیدفایل MT6753_Android_scatter.txt را از فایل های دانلود شده انتخاب کنیدتا وارد شدن کامل فایل ها منتظر بمانیداگر میخواهید فلش بزنید Download Only و اگر میخواهید ورژن اندروید را ارتقا دهید Firmwa ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود رام رسمی اندروید 6 لیگو M5

دانلود رام رسمی اندروید 6 لیگو M5 دانلود رام رسمی اندروید 6 لیگو M5       آموزش فلش گوشی های لیگو با نرم افزار فلش تولبعد از دانلود فایل ها را از زیپ خارج کنیدنرم افزار فلش تول را اجرا کنید و scatter-Loading را بزنیدفایل MT6580_Android_scatter.txt را از فایل های دانلود شده انتخاب کنیدتا وارد شدن کامل فایل ها منتظر بمانیداگر میخواهید فلش بزنید Download Only و اگر میخواهید ورژن اندروید را ارتقا دهید Firmware upgr ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود رام رسمی اندروید 6 لیگو M5 Plus

دانلود رام رسمی اندروید 6 لیگو M5 Plus دانلود رام رسمی اندروید 6 لیگو M5 Plus         آموزش فلش گوشی های لیگو با نرم افزار فلش تولبعد از دانلود فایل ها را از زیپ خارج کنیدنرم افزار فلش تول را اجرا کنید و scatter-Loading را بزنیدفایل MT6753_Android_scatter.txt را از فایل های دانلود شده انتخاب کنیدتا وارد شدن کامل فایل ها منتظر بمانیداگر میخواهید فلش بزنید Download Only و اگر میخواهید ورژن اندروید را ارتقا دهید F ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود رام رسمی اندروید 6 لیگو T1 Plus

دانلود رام رسمی اندروید 6 لیگو T1 Plus دانلود رام رسمی اندروید 6 لیگو T1 Plus آموزش فلش گوشی های لیگو با نرم افزار فلش تولبعد از دانلود فایل ها را از زیپ خارج کنیدنرم افزار فلش تول را اجرا کنید و scatter-Loading را بزنیدفایل MT6737M_Android_scatter.txt را از فایل های دانلود شده انتخاب کنیدتا وارد شدن کامل فایل ها منتظر بمانیداگر میخواهید فلش بزنید Download Only و اگر میخواهید ورژن اندروید را ارتقا دهید Firmware upgrade را بزنیدگوشی را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(1):